Erken diş çekimi

Daimi birinci azıdişinin tek taraflı olarak erken dönemde çekilmesi, üst çene arkına karşılık alt çene arkında daha fazla asimetriye neden olmaktadır.


Geçmiş Deneyimler: Geniş çürük nedeniyle, erken dönemde daimi birinci azıdişini tek taraflı olarak çektirmiş bir hastayı görmek çok alışılmış bir durumdur. Hem dental hem de iskeletsel olarak, bu erken diş çekiminin neyin etkilediğini anlamak önemlidir

Amaç: Tek taraflı olarak birinci azıdişinin çekildiği hastalarda dental ve iskeletsel asimetriyi araştırmak.

Katılımcılar/Yöntemler: Bu araştırmada hastalar 3 gruba bölündü. Grup 1, üst çene birinci azıdişini erken dönemde çektirmiş 25 hastadan oluşuyordu. Grup 2’de ise erken dönemde alt çene birinci azıdişi çekilmiş 26 kişi bulunuyordu. Grup 3, çekilmiş dişi olmayan ve normal oklüzyona sahip 30 kişiden oluşan kontrol grubuydu. Hastalar, ergenlik sonrası büyüme sürecindeyken, iskeletsel ve diş asimetrisini değerlendirmek amacıyla posteroanterior radyografiler alındı

Sonuçlar: Tek taraflı birinci azıdişi çekiminin hem üst hem de alt çene arkında diş asimetrisine neden olduğu görüldü. Ancak asimetri alt çenede daha belirgindi. Erken dönem tek taraflı birinci azıdişi çekiminin, aynı zamanda özellikle yüzün alt 1/3 bölümünde iskeletsel asimetriye de neden olduğu ortaya konmuştur.

Sonuç: Erken dönemde daimi birinci azıdişi çekiminin hem dental hem de iskeletsel asimetriye neden olabileceği ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Çağlaroğlu M, Kılıç N, Erdem A

Makale adı: Effects of Early Unilateral First Molar Extraction on Skeletal Asymmetry.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacıal Orthod 2008; 134 (August): 270-275.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.