Osteoporoz diş implantlarının ömrünü etkiliyor mu?

Osteoporoz teşhisi konmuş hastalar, osteoporozu olmayan hastalara kıyasla daha fazla implant başarısızlığı yaşama riskine sahip değildir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Diş implantları yetişkinlerde eksik dişlerin tamamlanması için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ancak implant gereksinimi olan bu kişilerin bazıları osteopeni veya osteoporoz teşhisi konmuş bayanlardır. Bu tıbbi problemlerin her ikisi de düşük kemik minerali yoğunluğuna (BMD) yol açmaktadır.Bunun alveol içine yerleştirilen implantların başarısı üzerinde nasıl bir etkisi olacaktır?

Amaç: Menapoz sonrası dönemdeki bayanlarda osteoporotik durumun implantların ömrü üzerindeki etkisini belirlemek.

Proje/Katılımcılar: 1 Ekim, 1983 ve 31 Aralık, 2004 arasında Mayo Kliniğinde implant yerleştirilen ve 50 yaşın üzerinde olan bütün bayanların kayıtları geçmişe dönük olarak incelendi.

Yöntemler: İmplant yerleştirilmesinden sonraki 3 yıl içinde mümkün olan en fazla sayıda bayanın BMD değerlerini toplayabilmek için tıbbi çizelgeler incelendi. İmplant yerleşiminden sonraki belirlenen zaman aralığı içinde BMD değerine sahip, menapoz sonrası dönemde olan 192 tane bayan örneği bulundu. Bu 192 kişiden 37’sinde implant başarısızlığa uğramıştı. Bu bayanların %49’u için osteoporoz teşhisi konmamıştı, %29’u için osteopeni ve %21’i içinse osteoporoz teşhisi konulmuştu.

Sonuçlar: Osteopeni grubunda 10 tane, osteoporoz grubunda 10 tane ve osteoporoz teşhisi olmayan grupta da 17 tane implant başarısızlığı olduğu görüldü. Yazarlar bu gruplar arasında istatistiksel bir karşılaştırma yaptığında, BMD ve implant ömrü arasında önemli bir ilişki olmadığını belirtmiştir. Osteoporoz veya osteopeni teşhisi konmuş hastalarda, bu problemlerin olmadığı hastalara göre implant başarısızlığının fazla olmadığı ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Holahan C, Koka S

Makale adı: Effect of Osteoporotic Status on the Survival of Titanium Dental Implants

Kaynak: Int J Oral Maxillofac Implants 2008;23 (september) 905-910.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.