Dengesiz oklüzyon TME diskinin kalınlığını etkiler mi?

Deney hayvanlarında dengesiz oklüzyon altçene eklem diskinin ara bölgesinin kalınlığında değişiklik yaratmaktadır.

 


Geçmiş Deneyimler: Ortodontistler olarak biz çoktandır devam eden, sabit oklüzal ilişkiye sahip çok sayıda yetişkini tedavi ediyoruz. Bu kişilerde dişleri düzeltmeye başladığımızda dengesiz oklüzyon yaratırız. Dengesiz oklüzyon yaratıldığında hastanın eklem alanında ve dolayısıyla disk kalınlığında ne gibi değişiklikler olur.

Amaç: Farelerde dengesiz oklüzyonun TME disk kalınlığı üzerindeki etkisini belirlemek.

Proje: 24 tane farenin değerlendirildiği deneysel hayvan çalışması.

Yöntemler: Denekler kontrol ve deney grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Deney hayvanlarında 7 gün boyunca, üst çene sol birinci ve ikinci azıdişi ve alt çene sağ birinci ve ikinci azıdişi arasına lastik bant yerleştirildi. 7 gün sonunda bir mesafe yaratılmış oldu ve dişler arasındaki bu mesafeyi korumak amacıyla bu alan akrilik ile dolduruldu. Karşıt çenedeki bu mesafe dengesiz oklüzyona neden oldu. 8 hafta boyunca bu dengesiz oklüzyon ile işlevlerine devam etmeleri sağlandı. Bu süre sonunda TME diski üzerinde meydana gelen herhangi bir etkiyi tespit etmek amacıyla TME histolojik olarak değerlendirildi.

Sonuçlar: TME diskinin orta bölgesinin deney grubunda kontrol grubuna kıyasla önemli oranda daha kalın olduğu ortaya konmuştur.TME diskinin ön veya arka bantlarında bir etki olmadığı görüldü. Dengesiz oklüzyonun TME’de değişikliklere yol açtığı ve TME diskinin kalınlığındaki değişiklik ile bu duruma uyum sağladığı ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Sun L, Wang M

Makale adı: Experimentally Created Nonbalanced Occlusion Effects on the Thickness of the Temporomandibular Joint Disc in Rats

Kaynak: Angle Orthod 2009; 79 (january): 51-53.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.