Palatal olarak yer değiştirmiş köpekdişi

Palatal olarak yer değiştirmiş köpekdişine sahip çocuğun süt köpekdişinin çekilmesi, başarılı diş sürmesi şansını %35 ila%65 oranında arttırmakta ve servikal bir başlığın eklenmesi de sürme oranını %85’e çıkarmaktadır.

 

 

 

Geçmiş Deneyimler: Kalıcı diş yapısında bulunan, palatal olarak yer değiştirmiş köpekdişine (PDC) yapılan önleyici tedavinin etkinliği açık değildir.

Amaç: Süt köpekdişi çekiminin ve süt köpekdişi çekimiyle beraber başlık kullanımının, karma diş yapısında görülen ve palatinalden çıkan kanin tedavisi üzerindeki etkinliğini araştırmak amacıyla klinik bir çalışma gerçekleştirmek.

Katılımcılar: En az 1 PDC’si olduğuna dair radyografik kanıtı olan 8 ila 13 yaşındaki 75 çocuk. Çocuklar tesadüfî olarak 2 tedavi grubunun birisine veya kontrol grubuna yönlendirildi.

Yöntemler: Tedavi grupları (1) başka tedavi görmeden sadece süt köpekdişi çekimi ve (2) süt köpekdişinin çekimi artı servikal başlık tedavisinden oluşuyordu. Bütün deneklerin çalışma başlangıcında (T1) ve tedaviden veya incelemeden 18 ay sonra (T2) panoramik ve sefalometrik radyografileri alındı. T1’de köpekdişinin pozisyonu; oklüzal düzlemden olan mesafe ve kron pozisyonu bölgesi ile ilgili köpekdişi açısal şeklinin ölçümü kullanılarak panoramik radyografi sayesinde tespit edildi. Üst azıdişi pozisyonu sefalometrik bindirme yöntemi ile gözlendi.

Sonuçlar: T1 sürecinde bütün gruplarda ortalama köpekdişi pozisyonunun benzer olduğu görüldü. Kontrol grubundaki çocukların yaklaşık %35’inde başarılı PDC sürümü gerçekleşti. Sadece süt köpekdişinin çekilmesi ile diş sürmesi oranınd %65 başarı görüldü. Diş çekimine ilaveten uygulanan servikal başlık, başarı oranını yaklaşık %85’e çıkardı. İstatistiksel olarak önemli farklılıklar bulundu. Servikal başlığın kullanımı diğer 2 grupta görülen üst azıdişinin normal mesiyal hareketini önledi. Süt köpekdişinin çekilmesinin PDC’lerin başarılı sürme oranını arttırmada etkili olduğu ve ilave servikal başlık kullanımının da başarı oranını daha da arttırdığı ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Baccetti T, Leonardi M, Armi P.A

Makale adı: Randomized Clinical Study of Two Interceptive Approaches to Palatally Displaced Canines.

Kaynak: Eur J Orthod 2008;30 (August):381-385.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.