Ağız apareyleri ile tedavi

Ağız apareyleri ile tedavi, zaman içinde dişlerin oklüzal yüzeyinde büyük değişikliklere neden olmaktadır.

 

 

Geçmiş Deneyimler: He ne kadar engelleyici uyku apnesi için sürekli pozitif havayolu basıncı tavsiye edilen bir tedavi şekli olsa da, bazı kişiler gece solunum makinesi kullanmamayı tercih ediyor. Uyku apnesi olan bireylerde havayolunu açık tutmanın başka bir yolu da alt çeneyi ileri doğru konumlandıran ağız apareyi kullanmaktır. Ancak bu apareylerin uzun süre boyunca geceleri takılması gerekiyor. Bu aparey zaman içinde oklüzyonda bir değişikliğe yol açıyor mu?

Amaç: Bazı vakalarda ölçüldüğü gibi, oral apareylerin uzun süreli kullanımının oklüzal temas alanında önemli değişikliğe yol açtığı şeklindeki hipotezi test etmek.

Katılımcılar/Yöntemler: Engelleyici uyku apnesi olan 45 hasta çalışmaya katıldı. Bütün denekler alt çenenin ileride duruşunu sağlamak için yaklaşık 5 yıl boyunca bir ağız apareyi kullanmaktaydı. Hem apareyin kullanımından önce hem de 5 yıl sonunda hastaların diş modelleri alındı. Apareyin kullanımından önce ve sonra, hem ön hem de arka bölgelerde üst çene ve alt çene dişleri arasındaki temas alanını ölçmek amacıyla özel bir teknik tasarlandı.

Sonuçlar: Uzun vadeli ağız apareyi tedavisinin oklüzal temas alanında önemli bir değişikliğe yol açtığı görülmüştür. Hastaların birçoğunda oklüzal temas alanında önemli bir azalma saptanmıştır.

Sonuç: Uzun süreli kullanıldığında ağız apareylerinin oklüzyonu değiştirdiği ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: UEDA h, Almeida FR

Makale adı: Changes in Occlusal Contact Area During Oral Appliance Therapy Assessed on Study Models.

Kaynak: Angle Orthod 2008; 78 (september):866-872

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.