Kliniklerde enfeksiyon kontrolü

Tasarım işlemi sırasında, muayenehanenin; klinik alan, çalışan alanı ve umumi alan olarak ayrılması benzer fonksiyona sahip bölgelerin gruplandırılmasını ve dolayısıyla alana özel enfeksiyon kontrolü standartlarının elde edilmesini sağlar.

 


 

Hekimler, mimar ile muayenehanelerini tasarlarken enfeksiyon kontrolü ihtiyaçlarını nasıl ele almalıdır? Muayenehaneyi üç farklı fonksiyonel alana ayrılmalıdır; klinik alan, çalışan alanı ve umumi alan. Bu alanlar benzer fonksiyonlara göre birlikte gruplandırılır, böylece alana özel enfeksiyon kontrolü standartları sağlanmış olur. Her alanın gerektirdiği temizlik düzeyi, belirgin şekilde o alanın tasarımına, mobilyasına, tamamlayıcı malzemesine ve planına bağlıdır. Bu alanlar başlangıçta uygun olarak tasarlanırsa, muayenehane çalışmaya başladığında enfeksiyon kontrolü çok daha kolay ve etkin şekilde sağlanacaktır. Bir alandan diğerine gittiğinizde farklı bir enfeksiyon kontrolü standardı gerekebilir. Örneğin, klinik alandan çıkıp çalışan alanına veya umumi alana gittiğinizde, eldivenlerinizi çıkarıp el hijyeni uygulamanız gerekecektir. Bu nedenle, alanlar arasında bağlantı ve sınır bölgeleri göz önüne alınmalıdır. Bağlantı gözle görülür (kapı) veya gizli (ışıklandırma veya malzeme değişikliği) olabilir, ancak hem hastaların hem de çalışanların kolayca algılayabileceği bir sistem olmalıdır. Klinik alan hasta bakımına ayrılan bileşik bir alandır. Bu alanda en yüksek enfeksiyon kontrolü uygulanır.

Klinik alan hasta tedavi odalarını, sterilizasyon alanını, diş laboratuarını, çeşitli radyografi alanlarını ve müşahede odalarını içerir. Temizlik ve dezenfektasyon, bu alanlarda yapılan faaliyetlerin neden olduğu kontaminasyon tipine göre belirlenecektir. Bu alanlarda personel koruyucu ekipman kullanacak ve el yıkama ve el hijyeni olanaklarının bulunması gerekecektir. Bu da, insanların birbirini etkilemeden ayrı ayrı işlerini yapabilmesine imkan tanır. Çalışma bölgeleri fiziksel bir mesafe veya bariyer ile birbirinden ayrılabilir.

Sterilizasyon için de bir alanın planlanması gerekir. Bu alanlarda, damlama, sıçrama ve aerosol kontaminasyonunu değerlendirmelidir ve karşılıklı bulaşma olmaksızın hijyenik depolama sağlanmalıdır. Bu sebeple, kapı ve duvarlara ilaveten düz geçişli kabin gibi şeyler düşünülebilir.

Klinik alanda gözeneksiz yüzeyler olmasını da isteyeceksiniz, çünkü yüzey dezenfektanları sert, gözeneksiz yüzeyler için tasarlanmıştır. Kumaş döşemelikler tavsiye edilmez. Ancak, gözenekli yüzey varsa, yüzeyleri tekrarlanan dezenfektan kullanımının vereceği zarardan korumak amacıyla buna uygun bariyerlerin kullanılması gerekir. Klinik yüzey üzerinde kullanılan bariyerler hastalar arasında kolaylıkla yerleştirilebilir ve çıkarılabilir olmalıdır. Ve, bu gözenekli yüzeylerde yapılan temizlik ve dezenfeksiyon miktarını azaltacak şekilde, düzenli olarak yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu gerçekleştirilmelidir.

Makale Bilgileri:

Makale adı: Office Design: The clinical Zone and Infection Control

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.