Titanyum vida desteği

Atrofik yükseltiye sahip eksik altçene ilk azıdişi boşluğu sayesinde altçene ikinci azıdişlerini dışarı doğru çekmek mümkündür.

 

 

Geçmiş Deneyimler: İlk azı dişi alanında atrofik yükseltiye neden olan eksik altçene ilk azıdişine sahip yetişkinlerle karşılaşmak alışılmadık bir durum değildir. Altçene ilk azıdişi boşluğu sayesinde altçene ikinci azıdişlerinin dışarı doğru çekilmesi bu hastalarda protez gereksinimini ortadan kaldırır ancak genellikle 2 tane endişe konusu yaratır:

 

  1. Atrofik yükseltiler ikinci azıdişlerinin mesiyal hareketini önleyecek midir ve
  2. altçene ön dişleri geri çekmenin uygun olmadığı hastalarda mutlak bir destek sağlanacak mıdır?

Amaç: Bu örnek olay makalesinin amacı, dışarı çıkan üstçene kesici dişlerine ve altçene ilk azıdişi boşluğunda atrofik bir yükselti ile eksik altçene ilk azıdişlerine sahip, Sınıf II bölüm I kapanış bozukluğu yaşayan 20 yaşında bir bayanın tedavisini anlatmaktır.

Vaka Raporu: Hasta cerrahi ortodontik tedaviyi reddetti ve altçene ilk azıdişleri için protez istemedi. Üstçenenin dışarı çıkmasını düzeltmek amacıyla üstçene ilk küçük azıdişleri çekildi ve altçene ikinci azıdişlerinin dışarı doğru çekilmesi için destek sağlamak amacıyla her iki tarafta altçene birinci ve ikinci küçük azıdişleri arasına titanyum vidaları yerleştirildi. Her iki tarafta da 8 mm’den büyük olan altçene ikinci azıdişlerinin dışarı doğru çıkması, altçene kesici dişlerde önemli oranda lingual eğilme görülmeden 15 ay içersinde tamamlandı. Toplam tedavi süresi 28 ay sürdü. 1 yıllık tedavi sonrası kayıtları, altçene ikinci azıdişlerinin bütün halinde dışarı doğru çekildiğini ve altçene ilk azıdişi boşluğunu tamamıyla kapattığını gösterdi. Kayıtlar aynı zamanda periyodontal komplikasyon yaşanmadan atrofik yükseltiler sayesinde boşluğun kapandığını ortaya koymuştur.

Sonuçlar: Eksik altçene ilk azıdişlerine ve atrofik yükseltilere sahip hastalarda altçene ikinci azıdişlerini dışarı doğru çekmek için titanyum vidaların mutlak bir destek sağlamak amacıyla kullanılabileceği ortaya konmuştur.

 

Makale Bilgileri:

Yazar: Nagaraj K, Upadhyay M, Yadav S

Makale adı: Titanium Screws Anchorage for Protraction of Mandibular Second Molars Into First Molar Extraction Sites

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthod 2008; 134 (october):583-591

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.