Dilaltı arkının karma diş çıkarmada kullanımı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, alt çenedeki ön diş çapraşıklığını gidermek için pasif bir dilaltı tutma arkını yerleştirmenin etkinliğini değerlendirmektir.

 


Katılımcılar: Bu çalışmaya alt çenedeki ön diş çapraşıklığı bulunan ya da ön köpek dişini erken kaybeden 107 ardışık karma diş çıkaran hasta katılmıştır.

Müdahaleler: Sürekli ilk azı dişlerine takılan pasif bir alt çene tutma arkı ilk kayıtlar tutulduktan sonra 3 ay içerisinde yerleştirilmiştir.

Sonuçlar: Tedavinin başında mevcut olan ortalama alt çenedeki ön diş çapraşıklık miktarı 4.85 mm idi. Tedaviye ortalama 4.85 mm’lik çapraşıklık ile başlayan hastaların %60’ında ön diş çapraşıklığını gidermek için yeterli boşluk mevcut bulunuyordu. Sürekli alt çene köpek dişleri ve küçük azı dişlerinin çıkması esnasında ark uzunluğunda hafif bir azalma orta çıktığı görülmüş olup köpek dişi arası eninde, küçük azı dişleri arası eninde ve azı düşleri arası eninde bir artış gözlemlenmiştir.

Makale Bilgileri:

Yazar: Brennan MM, Gianelly AA

Makale adı: The use of the lingual arch in the mixed dentition to resolve incisor crowding.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 117 (Ocak): 81-85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.