Elastomerik modüller

Laboratuar ortamında ve vücut içinde yaşlandırılan ortodontik elastomerik modüllerin yapısal şekli.

 


Amaç: Teslim alma koşullarında ve ağız ortamında işlem yapıldıktan sonra elastomerik zincirlerin yapısal özelliklerini araştırmak.

Yöntemler: 3 imalatçının ürünleri açık ve kapalı zincir konumunda test edildi. Elastomerik zincirler (1) teslim alınan haliyle; ve (2) hava içinde %50 gerildikten sonra; (3) ağız ortamında 24 saat kaldıktan sonra; (4) ağız ortamında 3 hafta kaldıktan sonra test edildi. Gerilim değişim ölçüsünü, bileşimdeki değişimi ve element bileşimini tayin etmek amacıyla numuneler çeşitli laboratuar testine tabi tutuldu.

Sonuçlar: En yüksek gerilimin açık zincirdeki modüller arası bağlarda olduğu ortaya konmuştur. Ağız ortamından alınan numunelerin, braket kanatları altındaki alanlarda kalıcı şekil değiştirme dahil olmak üzere, yapısal değişiklik gösterdiği görülmüştür. Ağız ortamından alınan bütün numuneler, proteinli maddenin yüzeye tutunması nedeniyle, yüzey değişikliği göstermiştir ve proteinli maddenin 3-hafta grubunda mineralleştiği görülmüştür.

Sonuç: Test yapılan bütün elastomerik materyalin, gerilim altındayken makro-moleküler zincir oryantasyonunda değişiklik gösterdiği ortaya konmuştur. Materyallerin hepsinin ağız ortamında proteinli bir film tabakası oluşturduğu ve bu tabakanın aşamalı olarak kireçlendiği görülmüştür.

Makale Bilgileri:

Yazar: Eliades T, Eliades G, Watts DC

Makale adı: Structural conformation of in vitro and in vivo aged orthodontic elastomeric modules.

Kaynak: Eur J Orthod 1999; 21 (December): 649-658


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.