Damak yarığı olan çocuklarda üst çene gerdirme

8 ila 10 mm damak yarığı olan çocuklarda üst çenenin öne doğru gerdirilmesi, en az 1 yıllık takipten sonra üst çene pozisyonunun yaklaşık 6mm ilerlemesine neden olmaktadır. Gerdirme işleminden sonra bildirilen ileri doğru bir gelişme olmamıştır.

 


Amaç: Yarık dudak ve damağa sahip çocuklarda üst çene gerdirmenin uzun vadeli etkilerini tespit etmek.

Katılımcılar: Üst çene bozukluğunun tedavisi için üst çene gerdirme işlemine tabi tutulan yarık dudak ve damağa sahip 6 çocuk (ortalama 10.5 yaşında).

Yöntemler: Gerdirmeden önce, gerdirmeden hemen sonra, altı ay sonra ve gerdirmeden en az 1 yıl sonra yanal sefalometrik filmler çekildi. Sefalometrik ölçümler, gerdirme sürecinde ve takipsürecinde, üst çene ve alt çenede dişlerindeki yatay ve dikey değişikliği ölçmek amacıyla kullanıldı. Çocukların ortodontik tedavisi aynı anda gerçekleştirildi. Gerdirme kortikotomisi temelde Le Fort I işlemiydi. Üst çene dişlerine bağlanan harici bir gerdirme kullanıldı ve gerdirme düzelme fazlasıyla elde edilinceye kadar devam etti. 6 ila 8 haftalık birleşme sürecinden sonra harici gerdirici çıkarıldı.

Sonuçlar: Gerdirme sırasında A noktası ortalama 10 mm ileri hareket etti. Bu aynı süre içinde aşağı doğru yaklaşık 3.5 mm hareket etti. 6 ay sonunda, ortalama 1 mm’lik yatay kötüleşme ve 2 mm’lik dikey kötüleşme olduğu görüldü. 1 yıldan daha fazla bir süre sonunda, yatay kötüleşmenin orijinal ileri gerdirmenin yaklaşık %30’u oranı ile devam ettiği, ancak dikey değişikliğin kötüleşme olmadığı ve birkaç mm dikey büyüme gerçekleştiği görülmüştür. Gerdirmeden sonra ilave bir yatay büyüme bildirilmemiştir.

Sonuç: Üst çene gerdirmeden en az 1 yıl sonra yarık damaklı çocuklarda ileri gerdirmenin yaklaşık %70’inin korunduğu görülmüştür. Başlangıçtaki dikey kötüleşmeden sonra, ilave dikey büyüme gerçekleştiği, ancak yatay büyümede gerdirmeden sonra böyle bir değişikliğin olmadığı ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Huang C-S, Harikishnan P

Makale adı: Long-Term Follow-up After Maxillary Osteogenesis in Growing Children With Cleft Lip and Palate

Kaynak: Cleft Palate –Craniofac J 2007 ; 44 (May) : 274-277.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.