Reçine Sementi - Mikro-Sızıntı ilişkisi

Reçine sementi ile kron kenarlarının kapatılması: Hangisi en iyisi?

 

 

Amaç: Kalıp ara parçası (die spacer) kullanılarak veya kullanılmadan yapılan ve kendinden aşındırmalı reçine sementi kullanılarak dişe bağlanan seramik kronların kenarlarındaki mikro-sızıntıyı tayin etmek.

Yöntemler: 18 tane insana ait çekilmiş alt çene azıdişi tam kron için hazırlandı. Bitiş çizgileri, sement-diş minesi bağlantısının (CEJ) lingual olarak 1.5 mm altında ve bukal olarak da CEJ’in 1.5 mm üzerinde konumlandırılmış 1 mm’lik banketlerdi. Polivinil siloksan malzemesi ve kalıp içinde alçı kullanılarak baskı yapıldı. Ana kalıpların yarısı 3 tabakalı ve kenardan 1 mm önce sona eren kalıp ara parçası ile kaplandı. Diğer kalıplar herhangi bir madde ile kaplanmadı. IPS Empress kronları hazırlandı, içten hidroflorik asit ile aşındırıldı ve silanla işleme tabi tutuldu. Kronlar dişlere Multilink, Panavia F 2.0 veya RelyX Unicem kullanılarak bağlandı. Multilink ve Panavia bağlama için kendinden aşındırmalı primerin kullanıldığı reçine sementleridir. Unicem dişi ayrı bir düzeltici veya primer kullanmadan aşındıran ve hazırlayan, kendinden yapışkan reçine sementidir. Bağlanan numuneler ısıl devre tabi tutuldu, metilen mavisi boyasına batırıldı, kesimlendirildi ve 90xbüyütme ile sızıntı açısından değerlendirildi. Kenarlardaki boya nüfuzu mm cinsinden ölçüldü ve toplam çevre uzunluğunun yüzdesi olarak ifade edildi.

Sonuçlar: Panavia, kronları hazırlanırken kalıp ara parçası içerip içermediğinden bağımsız olarak, hem diş minesi hem de dentin kenarında çok az sızıntıya sahipti. RelyX Unicem, diş minesine kıyasla dentinde çok daha fazla olan orta derecede sızıntıya sahipti. Multilink her iki kenar tipinde de kapsamlı sızıntı gösterdi.

Sonuç: Test edilen yapışkan reçine sementlerinden Panavia ürününün, IPS Empress kronlarının kenarında en az sızıntıya sebep olan ürün olduğu ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Trajtenberg CP, Caram SJ, Kiat-Amnuay S

Makale adı: Mikroleakage of All ceramic crowns Using Self- Etching Resin Luting Agents.

Kaynak: Operative Dent 2008; 33(July-August): 392-399.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.