Beyazlatılmış diş minesine reçine bağlama

Karbamid peroksit ile beyazlatma reçine sementin yapışmasını önemli oranda azaltmaktadır, ancak bu etki bağlamayı geciktirerek veya sodyum askorbit kullanımı ile tersine çevrilebilir.

 


Amaç: Beyazlatmadan sonra antioksidan tedavi ve geciktirilmiş bağlamanın, reçine macunu maddesinin diş minesine kayma bağlanma dayanımı (SBS) üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Materyal/Yöntemler: İnsana ait 40 tane çekilmiş azıdişi akrilik reçine içine gömülmüş ve 4x4 mm diş minesi yüzeyi açığa çıkarmak için elmas disk kullanılarak düzleştirilmiştir. 4 mm çapında 40 tane Empress 2 seramik numunesi üretilmiştir. Empress 2 seramiği diş minesine çift-etkili reçine sementi (Variolink II) ve mutlak aşındırmalı yapıştırıcı (Syntac Classic) kullanılarak bağlanmıştır. Numuneler 4 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubunda bağlama beyazlatmadan hemen sonra veya beyazlatma yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Deney gruplarında bağlama, sodyum askorbit antioksidan jel ile veya 1 hafta boyunca yapay tükürük içinde tutma tedavisinden önce yapılmıştır. Beyazlatma %10’luk karbamid peroksit jelinin 7 gün boyunca günde 8 saat diş minesine uygulanmasını içermektedir. Antioksidan grubunda sodyum askorbit jeli 10 dakika boyunca uygulanmıştır. SBS, üniversal test makinesi kullanılarak belirlenmiştir.

Sonuçlar: Reçine sementinin beyazlatılmamış diş minesine ortalama SBS değeri 38.8 MPa olarak ölçülmüştür. Diş minesi beyazlatıldığında ve derhal bağlandığında ortalama SBS değeri önemli oranda düşüş göstermiş ve 31.6 MPa olmuştur. Sodyum askorbit ile tedavi veya yapay tükürük içinde tutma diş minesi bağ dayanımını, sırasıyla 41.7 ve 37.5 MPa olmak üzere, normal seviyeye çekmiştir.

Makale Bilgileri:

Yazar: Gökçe B, Çömlekoğlu ME

Makale adı: Effect of Antioxidant Treatment on Bond Strength of a Luting Resin to Bleached Enamel

Kaynak: J Dent 2008; 36 (october)780-785

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.