Bulaşıcı hastalık riskini azaltma önemli bir hedeftir

2007 izolasyon önlemleri kılavuzu 1996’da yayınlanan önlemleri güncelleştiriyor ve sağlık ortamında bulaşıcı hastalıkların iletimini azaltmaya yönelik çok sayıda önemli konuyu içeriyor.

 


2007 izolasyon önlemleri kılavuzu 1996’da yayınlanan önlemleri güncelleştiriyor. Bu 100 sayfalık yayın, sağlık ortamında bulaşıcı hastalıkların iletimini azaltmaya yönelik çok sayıda önemli konuyu içeriyor.

Tıbbi Araçlar/Donanımlar: Patojenlerin hastadan hastaya geçmesini önlemek için bütün organik malzemelerin, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinden önce tıbbi gereçler üzerinden her zaman temizlenmesi gereklidir. Kritik ve yarı-kritik aletler yüksek düzeyde dezenfeksiyon ve sterilizasyon gerektirir. Hasta bakımında kullanılan bilgisayarlar ve PDA’lar da dahil olmak üzere kritik olmayan ekipmanın ise hastalar arasında temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir.

Kritik Olmayan Yüzeyler: Hasta bakım alanında sık sık dokunulan bütün yüzeyler, özellikle hastaya en yakın olan yüzeyler, temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. İmalatçının miktar, seyreltme ve temas süresi ile ilgili önerilerine uyulduğu sürece, yüzeylerin işlemi için düzenli olarak kullanılan hastane dezenfektanları uygun olacaktır. Yüksek riskli vücut sıvısı ve kan ile temas etmiş yüzeylerin ekipmanın dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu için özel şartlar bulunmaktadır.

Bekleme Odasında Bulaşma: Aktif bulaşıcı enfeksiyon geçiren veya geçirmiş olan hastalar diğer hastalarınıza, sağlık çalışanlarına ve ziyaretçilere enfeksiyonu bulaştırabilir. İletimi azaltmak için, hastalardan ve onlara eşlik edenlerden solunum yolu enfeksiyonu bulgusu hakkında resepsiyon görevlisini uyarmaları için levhalar asılmalıdır. Bekleme alanında maruziyeti sınırlandırmak amacıyla, bu kişiler ayrı bir inceleme odasında izole edilmelidir. Veya, inceleme odası yoksa, bekleme alanında öksüren kişiler tecrit edilmeli ardından cerrahi maske takmaları veya öksürüklerini bir doku ile kapatmaları istenmelidir. İmmunosupresif hastalar ise işyerine girer girmez resepsiyon görevlisini uyarmalıdır, bu sayede enfeksiyon iletimi olasılığı en aza indirilebilir. Bazı kliniklerde bu hastalara çağrı cihazı verilmekte ve beklerken başka bir alana gitmelerine veya dışarı çıkmalarına izin verilmektedir.

Mukoza Teması: Ağız mukozası yoluyla kan ve vücut sıvısına maruz kalan sağlık çalışanının enfeksiyon kapma riski artar. Hastanın ağzına veya yüzüne dokunmadan önce eldiven veya diğer kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Ayrıca, hasta sprey veya sıçramalar çalışana ulaşmayacak şekilde yerleştirilmelidir

Keskin Aletlerle İletim: Çalışanları yaralanmayacak şekilde iğneleri ve diğer “kesicileri” kullanmak üzere eğitiniz. İstemsizce meydana gelecek kazaları önlemek için tedavi alanında “kesici” aletlerin olmamasına dikkat ediniz.

Makale Bilgileri:

Yazar: Siegel JD, Rhinehart E

Makale adı: 2007 Guidelines for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings.

Kaynak: Am j Infect Control 2007;35 (December):s65-s164

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.