Ortodontik retansiyon tedavisi

Genel diş hekimlerinin bu araştırmasında, kalıcı olarak bağlanan sabitleyicilerin etkinlik ve sağlamlık açısından çıkarılabilir sabitleyicilerden daha üstün olduğu görülmüştür.

 


Geçmiş Deneyimler: Günümüzde ortodontik uygulamalarda bağlı sabitleyicilerin sık sık kullanılmasına rağmen, genel diş hekimlerinin retansiyon tipi ile ilgili görüşleri çok açık değildir.

Amaç: Bir grup genel diş hekimine, kalıcı bağlamalı sabitleyici (KBS) ve çıkarılabilir sabitleyici (ÇS) ile ilgili görüşleri hakkında anket uygulamak.

Katılımcılar: Esas yazarın ortodonti işyeri, son 20 yıl içinde işyerine hasta gönderen genel diş hekimlerini belirledi. Belirlenen 71 kişiden 58 tanesi hala aynı bölgede bulunuyordu ve son 5 yıl boyunca çalışmalarına devam etmekteydi.

Yöntemler: Diş hekimlerinin KBS ve ÇS ile ilgili algılamaları ile ilgili bir anket hazırlandı. Sorular, etkinlik, sağlamlık, üst arkta ağız hijyeni, hasta memnuniyeti ve diş hekimi memnuniyeti olmak üzere 6 bölüme ayrıldı. Bütün sorular çok iyi, iyi, orta veya kötü şeklinde derecelendirildi. Orta veya zayıf derecelendirmesi için açıklama istendi.

Sonuçlar: 58 diş hekiminden 45’i anketi geri gönderdi (%78 cevaplandırma oranı). Cevap verenlerin %100’ü KBS etkinliğini iyi veya çok iyi olarak derecelendirdi. ÇS için bu etkinlik derecelendirmesi oranı %39’du. KBS sağlamlığı için yapılan derecelendirme de ÇS derecelendirmesinden çok daha yüksekti. Diğer taraftan, ÇS ağız hijyeni üst arkta daha iyi ve alt arkta çok daha iyi olarak derecelendirildi. Hem hasta hem de doktor memnuniyeti KBS için çok daha yüksek olarak derecelendirilmişti. Genel olarak yapılan yorumlar, ‘diş hekimlerinin KBS’lerin etkinliğini sevdiği ve endişelerinin KBS uzun vadeli kullanıldığında ağız hijyeni ve olası periyodontal problemler üzerinde yoğunlaştığı’ şeklindeki genel bilgiyi desteklemekteydi.

Sonuç: Tek bir ortodonti işyeri ile çalışan diş hekimleri ile yapılan bu ankette, diş hekimlerinin KBS etkinliğini ve sağlamlığını ÇS’ye göre çok daha yüksek derecelendirdiği, ancak uzun süreli kullanımda özellikle alt arka bölgede ağız hijyeni konusunda endişeleri olduğu görülmüştür.

Makale Bilgileri:

Yazar: Cerny R, Lloyd D

Makale adı: Dentists’ Opinions on Orthodontic Retention Appliances

Kaynak: J Clin Orthod 2008;42 (July):415-419.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.