Açık ve kapalı diş sürmesi teknikleri

Bu ileriye yönelik klinik deneyde, açık veya kapalı diş sürmesi teknikleri kullanıldığında, palatal olarak gömülü açık köpekdişine sahip hastalar tarafından bildirilen cerrahi sonrası ağrıda bir farklılık olmadığı ortaya konmuştur.

 


Amaç: Açık veya kapalı diş sürmesi teknikleri kullanıldığında, palatal olarak gömülü köpekdişlerinin cerrahi olarak açığa çıkarıldığı hastalarda cerrahi dönemde ve cerrahi sonrasında görülen rahatsızlığı karşılaştırmak.

Katılımcılar: Tek taraflı palatal köpekdişi kaynamasına sahip 32 özne dahil edildi. Özneler ağırlıklı olarak bayanlardan oluşuyordu ve ortalama yaşları yaklaşık 17 yaştı.

Yöntemler: Cerrahi dönem her özne için ilk yarmadan son dikiş yerleştirmeye kadar kaydedildi. Hastalardan ilk hafta boyunca, 10 numaranın en şiddetli ağrı olduğu ve 1 ila 10 arasında değişen ölçüm tablosunu kullanarak ağrı düzeyini bildirmesi istendi.

Müdahale: Gömülü dişe erişim için bütün öznelerde benzer şekilde flep kaldırıldı. Her iki grupta da diş sürmesi için uygun bir yol açmak amacıyla gerektiğinde kemik çıkarıldı. Kapalı teknik grubunda köpekdişi kronuna altın bir zincir bağlandı ve sonra flep yerine dikildi. Açık diş sürmesi grubunda gömülü diş kronunun üzerinden palatal flepte bir delik oluşturuldu, flep yerine dikildi ve alanı açık tutmak için cerrahi bölge içine ilaçlı gazlı bez dikildi. Bütün hastalara aynı cerrahi sonrası antibiyotik ve ağrı kesici verildi.

Sonuçlar: Açık diş sürmesi grubuyla (31 dakika) kıyaslandığında, kapalı diş sürmesi grubu için cerrahi süresi daha uzundu (38 dakika); bu fark istatistiksel açıdan önemlidir. Her ne kadar yazarlar kapalı diş sürmesi grubunda şiddetli ağrının daha hızlı geçme eğiliminde olduğunu bildirdiyse de, 2 grup tarafından bildirilen ağrı düzeyinin farklı olmadığı görüldü.

Sonuç: Cerrahi süre, kapalı diş sürmesi ameliyatında yaklaşık 7 dakika daha uzun olsa da, açık ile kapalı diş sürmesi tekniklerinde cerrahi sonrası ağrı düzeyleri arasında bir fark olmadığı ortaya konmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.