Diş hekimliğinde ozon tedavisi

 Günümüzde çürüklerin nazikçe tedavisi artık mümkündür. Tıp biliminde de uzun zamandır kullanılmakta olan ozon oksijen bazlı güçlü bir oksidan ajandır. Ozon sayesinde çürük oluşturan bakteriler ağrı ve anestezi olmadan çok kısa bir sürede tamamen ve güvenilir bir biçimde yok edilir.

 

 

OZON NEDİR?
 • Ozon atmosferde doğal olarak oluşur.
 • UV radyasyon oksijen ile temasa geçtiğinde oksijen atomlarını üçlü gruplar şeklinde geçici olarak birleştirerek enerji yüklenmiş oksijen formu ozonu (O3)oluştururlar.
 • Ozon elektrik fırtınaları sırasında oluşan yıldırımlar sayesinde de meydana gelir ve kendine has kokusundan fark edilebilir.
 • Ozon ticari platformlarda jeneratörlerde de üretilebilir.
 • Ozon gazı  içinde bulunduğu ortama ve ısıya bağlı olarak üretiminden sonra ortalama 40 dakika içerisinde tamamen oksijene dönüşür.
 • Ozon diğer kimyasallarla çabuk tepkimeye girerek güçlü bir oksidatif etki yaratır.
OZON NASIL FAYDALI OLUR ?
 • Atmosferdeki ozon tabakası zararlı elektro manyetik U.V. radyasyonunu süzerek bizleri ve gezegenimizi korur.
 • Ozonun ticari amaçla küçük miktarlarda üretilmesi nispeten ucuz ve kolaydır. Normal atmosfer koşullarında ozonun herhangi bir zararlı yan etkisi etkisi yoktur (ör : 0.05 p.p.m.’den az, 8 saat süresince– W.H.O.).
 • Ozon etkili bir bakterisit ajan ve viral & fungal deaktivatör’dür.
 • Ozonun sterilizasyon etkisi oksidasyon ile veya biyolojik maddeyi doğrudan yok ederek gerçekleşir.
 • Ozon bakterileri Klorin bazlı ajanlardan 3500 kat daha hızlı öldürür. Ozon virüsleri ve mantarları anında yok eder.
 • Ozon doğal bir saflaştırıcıdır.
 • Ozon bileşiklerin yüksek etkiyle oksidasyonu sayesinde karbonhidratların ve toksinlerin “biyolojik yanmalarını” azamiye çıkarır, bu sayede hem toksik maddeler yok edilmiş olur hem de vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
 • Ozon genel tıpta ve diş hekimliğinde kuvvetli bir terapötik ajan olarak kullanılmaya müsaittir.
 • 1900’lerin başlarında, ozon su arıtma tesislerinde patojenik mikro organizmaların yok edilmesinde ve çeşitli istenmeyen etkilerin (koku, renk, hidrojen sülfid, demir ve manganez) giderilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Fransa,Almanya,İsviçre,Hollanda ve Kanada’da birincil sterilizasyon ve dezenfeksiyon maddesi olmuştur.
 • Ozon işlenmesinde ve kullanılmasında meydana gelen teknolojik gelişmelerle birlikte A.B.D.’de kullanımı daha da hızlı artmaya başlamıştır. Hatta “Yüzey Sularının İşlenmesi Kuralı” ve “Maddelere göre Dezenfektanlar/Dezenfeksiyon Kuralı” ile belirlenmiş olan içme suyu talimatları göz önünde bulundurulursa, ozon uygulanması içme suyu dezenfeksiyon unda en ilgi çekici alternatif olarak tüm Dünya’da kabul görmeye başlamıştır.
OZONUN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI NEDİR?
 • Ozon, oksijen bazlı (3 oksijen atomu) güçlü bir oksidan ajandır.
 • Tedavi ozonun diş yüzeyine doğrudan uygulanmasına dayanmaktadır. Bu işlem ozon cihazı kullanılarak kontrollü bir şekilde uygulanmaktadır.
 • Ozon çürük oluşturan bakterileri ağrı olmadan, anestezi yapmadan ve döner alet kullanmadan tamamen ve güvenilir bir biçimde yok eder.
 • Temas olmadan ve tamamen ağrısız bir şekilde 30-40 saniyelik ozon uygulamasından sonra çürük oluşturan bakterilerin %99.9’u yok edilir. Ozon cihazı fissür, kök ve yumuşak yüzey çürüklerinde bakteri, mantar ve virüsleri ozon gazının yardımıyla saniyeler içerisinde yok eder.
 • Uygun endikasyonda, geleneksel kavite preparasyonu ve dolguya gerek yoktur.
 • Bir çok vakada, kök ve fissür çürüklerinde, remineralizasyon (yeniden yapılanma) ve sertleşme 4-12 hafta içerisinde gerçekleşir.
 • 12 yaşın üstündeki çocuklarda ozon hasta kiti verilir. İçeriğinde kalsiyum, fosfat, florid, çinko, xylitol ve çeşitli antimikrobiyal aktif maddeler bulunan özel olarak zenginleştirilmiş mineral sıvı dişi sertleştirerek tekrar dirençli hale gelmesini sağlar. Hasta kitinin içerisinde diş macunu, ağız gargarası ve ağız spreyi bulunmaktadır.
 • Yapılan araştırmaların tamamında hiçbir yan etki gözlenmemiştir.
 • Hasta korkusu ve travma ortadan kalkmıştır.
 • Hasta memnuniyetini artırır.
 • Güvenli “iyi hissetme” gerçekleşir.
 • Çocuk hastaların tedavisi yaşamları boyunca ağız sağlıklarını destekleyici nitelikte olacaktır.
 • Zarar verici sülfür bileşiklerini yok eder(kötü nefes).
OZON CİHAZI NASIL ÇALIŞIR?
 • HealOzon oksijeni ozona çevirir.
 • Ortaya çıkan okside edici ajan bir tüp sayesinde pompalanır ve tam sızdırmazlık sağlayan silikon başlık ile çürük oluşturan bakteriler 30-40 saniye içerisinde yok edilir.
 • İşlem bittikten sonra ozon geri vakumlanarak oksijene dönüştürülür ve diş ağrısız bir şekilde çürükten kurtarılmış olur.
OZONUN TIPTA KULLANIM ALANLARI NELERDİR?
 • Ozon destekli hemotransfüzyon ile depolanmış kan ve kan ürünlerindeki mikro organizmaların yok edilmesi (ör: HIV inaktivasyonu)
 • Açık yaraların dezenfeksiyonu (1. Dünya Savaşı’ndan bu yana)
 • Kan dolaşımını geliştirerek aşağıdaki durumlarda iyileşme sağlamak:
   • Kardiyovasküler hastalıklarda
   • Serebrovasküler hastalıklarda
   • Aterosklerosis
   • Anjin ağrısında
 • Ozonlu otohemoterapi ile tümör tedavisinde, lösemi ve lenfoma tedavisinde
 • Romatik ve artrik hastalıklarda
 • Alerjik tedavilerde
 • MS ve diğer nörolojik v hastalıklarda
 • Alzheimer, yaşlılık demansı ve Parkinson hastalıklarında hastalık gelişimi yavaşlatarak beyin fonksiyon kaybını yavaşlatır
 • Yanık, akne, ülser, açık yara, mantar ve dermatolojik rahatsızlıklarda hem tedavi hem de takip edebilecek enfeksiyonlardan koruma amaçlı olarak
 • Poctitus (rektum iltahabı), kolit, prostat iltihabı, kandida mantarı, küf enfeksiyonları, vaginitis, mesane kistleri, fistüller, Crohn hastalığı ve viral siğiler
 • Mononucleosis, siroz, AIDS, herpes ve hepatit
 • Kangrende
 • Yara iyileştirme tedavilerinde hızlandırıcı olarak


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.