Estetik diş hekimliği; İleriye yönelik klinik inceleme

Görüntüleme ile muayenenin, geleneksel muayeneye kıyasla hastayı tedaviye ikna etmede daha etkili olduğu ve genellikle de daha yüksek müşteri memnuniyeti sağladığı ortaya konmuştur.

 

 

Amaç: Estetik işlemlerde hasta muayenesinin bilgisayarlı görüntüleme kullanılarak iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini tespit etmek.

Katılımcılar: Boston Üniversitesi Diş Hekimliği kliniğinde görülen, ön dişleri için estetik tedavi gerektiren 35 hasta.

Yöntemler: 18 hasta bilgisayarlı görüntüleme teknikleri kullanılarak muayene edildi. Diğer 17 hasta ise geleneksel muayeneye tabi tutuldu. Hastalardan; muayeneden önce, sonra ve tedavinin tamamlanmasından sonra verilen anketleri doldurması istendi.

Sonuçlar: Görüntüleme grubundaki hastaların çoğu (%50’ye %24) tedaviden sonra çok daha iyi görüneceklerine dair ikna oldu ve sonuç olarak da görüntüleme grubunda %18 daha fazla kişi teklif edilen tedaviyi kabul etti. Görüntüleme grubunun %80’den fazlası bir başka kişiye, teklif edilen tedavinin resmini gösterdi. Görüntüleme grubunun yaklaşık %94’ü gerçekleşen sonucun tam olarak beklediği gibi olduğunu söyledi. Bu oran geleneksel grupta %83’tü. Görüntüleme muayenesinin gerçekleştirilmesi geleneksel muayeneye kıyasla yaklaşık 2 katı (46 dakika ve 21 dakika) kadar süre gerektirdi.

Makale Bilgileri:

Yazar: Papasotiriou OS, Nathanson D, Goldstein RE

Makale adı: Computer imaging versus conventional esthetic consultation: a prospective clinical study.

Kaynak: J Esthet Dent 2000; 12 (2): 72-77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.