Dengesiz oklüzyon TMJ diskinin kalınlığını etkiler mi?

Deney hayvanlarında dengesiz oklüzyon alt çene eklem diskinin ara bölgesinin kalınlığında değişiklik yaratmaktadır.

 

Geçmiş Deneyimler: Ortodontistler olarak uzun süredir devam eden, sabit oklüzal ilişkiye sahip çok sayıda yetişkini tedavi ediyoruz. Bu kişilerde dişleri hizalamaya başladığımızda dengesiz oklüzyon yaratırız. Dengesiz oklüzyon yaratıldığında hastanın eklem alanında ve dolayısıyla alt çene diskinin kalınlığında ne gibi değişiklikler olur?

Amaç: Farelerde dengesiz oklüzyonun TMJ kalınlığı üzerindeki etkisini saptamak.

Proje: 24 tane Sprague-Dawley faresinin değerlendirildiği deneysel çalışma.

Yöntemler: Bu hayvanlar kontrol ve deney grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Deney hayvanlarının 7 gün boyunca, üst çene sol ilk ve ikinci azıdişi ve alt çene sağ ilk ve ikinci azıdişi arasına lastik bant yerleştirildi. 7 gün sonunda bir alan yaratıldı ve dişler arasındaki bu mesafeyi korumak amacıyla bu alan akrilik ile dolduruldu. Karşıt arklardaki bu alan, hayvanlarda dengesiz oklüzyona neden oldu. 8 hafta boyunca bu dengesiz oklüzyon ile işlevlerine devam etmelerine izin verildi. Bu süre sonunda TMJ diski üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir etkiyi tespit etmek amacıyla TMJ histolojik olarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, TMJ diskinin ara bölgesinin bu grupta onemli oranda daha kalın olduğu ortaya konmuştur. TMJ diskinin ön veya arka bantlarında herhangi bir etki görülmemiştir.

Sonuç: Dengesiz oklüzyonun TMJ’de değişikliklere yol açtığı ve TMJ diskinin kalınlığındaki değişiklik sayesinde bu duruma uyum sağladığı ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Sun L, Wang M

Makale adı: Experimentally Created Nonbalanced Occlusion Effects on the Thickness of the Temporomandibular Joint Disc in Rats

Kaynak: Angle Orthod 2009; 79 (january): 51-53.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.