Proksimal kontur restorasyon mukavemetini etkiliyor mu?

Konturlu proksimal temasın arka kompozit restorasyonundaki marjinal yükseltinin daha yüksek kırılma mukavemetine sahip olmasını sağladığı ortaya konmuştur.

 

 

Amaç: Farklı elastiklik modülüne sahip kompozitler kullanılarak düz veya konturlu matris bandı ile yerleştirilen Sınıf II kompozit reçine restorasyonlarının marjinal yükseltisinin kırılma mukavemetini karşılaştırmak.

Yöntemler: Diş biçimindeki modele takma diş monte edildi. 60 tane takma ilk azıdişinde yüksek hızlı elmaslar kullanılarak standart MO hazırlığı yapıldı. Mekanik retansiyon yerleştirildi ardından diş ve restorasyon arasındaki bağı iyileştirmek amacıyla metil metakrilat solüsyonu uygulandı. Azıdişinin hazırlığı sırasında zarar görmesini engellemek için bitişiğindeki ikinci küçük azıdişi metal ile kaplandı. Standart Tofflemire bandı ve Palodent olmak üzere iki matris sistemi kullanıldı. Ayrıca her matris sistemi 3 farklı kompozit reçinesi ile birlikte kullanıldı: Filtek Supreme, Clearfil AP-X ve Clearfil Majesty Posterior. 3 malzemenin elastiklik modülü sırasıyla 13.3, 16.6 ve 22.0 MPa’dır. Restorasyonlar aşamalı olarak yerleştirildi ve Clearfil Photo Bond kullanılarak bağlandı. Restoratif işlem sonrasında dişler, diş modelinden çıkarıldı ve tam olarak 4-mm oklüzal-dişeti kompozit kalınlığı bırakılarak düz oklüzal yüzey halinde düzeltildi. MTS üniversal test makinesi kullanılarak marjinal yükselti alanında 90º açıda bir yük uygulandı.

Sonuçlar: Yaklaşık 270 N ile 425 N aralığında kırılma yükü uygulanmış ve dışbükey restorasyonların kırılma mukavemetinin düz restorasyon değerlerinden önemli oranda daha yüksek olduğu görülmüştür. Clearfil AP-X’in en yüksek ve Filtek Supreme’in en düşük ortalama kırılma mukavemetine sahip olduğu ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Loomans BAC, Roeters FJM, Opdam RHK

Makale adı: The Effect of Proximal Contour on Marginal Ridge Fracture of Class II Composite Resin Restorations

Kaynak: J Dent 2008; 36 (October) : 828-832.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.