Yeri dışındaki üst çene köpekdişleri

Yeri dışında konumlanmış köpekdişleri nedeniyle rizaliz gözlenen üst çene kesici dişlerin uzun vadede gelişimi iyi tahmin edilmektedir.

 


Geçmiş Deneyimler: Üst çene köpekdişleri ara sıra yeri dışında patlayacak ve üste çene yanal kesici dişlerin orta veya ağır derecede rizalizine neden olacaktır. Köpekdişleri normal pozisyonuna getirildikten sonra, yanal kesici dişlerin kısalan kökü hasar görmüş olur. Bu emilen dişlere uzun vadede ne olmaktadır?

Amaç: Yeri dışında konumlanmış bitişik köpekdişlerinin düzeltilmesinden sonra rezorbsiyona uğrayan üst çene kesici diş köklerinin uzun dönemdeki akıbetini, iyileşmesini ve eski haline dönmesini değerlendirmek ve açıklamak için radyografilerin kullanılması.

Katılımcılar/Yöntemler: Bu, yeri dışında patlayan üst çene köpekdişi nedeniyle orta veya ağır derecede rizalize uğrayan 32 tane üst çene kesici dişe sahip 27 kişiyi kapsayan, geçmişe yönelik bir analizdir. Bütün öznelerde üst çene köpekdişleri normal konumlarına getirilmiştir. Rezorbsiyona uğrayan üst çene kesici diş köklerinin kök uzunluğunu belgelemek amacıyla, ortodontik tedaviden sonra radyografi alınmıştır. Bu hastalar, dişlerdeki ilave rizaliz oluşumunu ve canlılık kaybını belirlemek amacıyla, 2 ila 10 yıl boyunca takip edilmiştir.

Sonuçlar: Yeri dışında konumlanmış köpekdişleri ile ilgili rizaliz gözlenen üst çene kesici dişlerin uzun vadede gelişimi iyi tahmin edilmiştir. Yeri dışındaki köpekdişinin cerrahi müdahale ve ortodontik konumlandırma sonucunda düzeltilmesinden sonra birçok durumda rizaliz iyileşmektedir. Ağır rizaliz durumunda bile kesici diş kökleri iyi, uzun vadeli iyileşme gösterdi.

Sonuç: Yeri dışındaki köpekdişleri nedeniyle önemli oranda rizalize uğramış, üst çene yanal veya orta kesici dişlerinin bu koşullarda bile korunabileceği ve ortodontik tedavi sisteminde kullanılabileceği ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Falahat B, Ericson s

Makale adı: Incisor Root Resorption Deu to Ectopic Maxillary Canines:A Long-Term Radiograhic Follow-Up

Kaynak: Angle Orthod 2008; 78(september):778-785

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.