Mikro-aşındırma ve braket bozukluğu

Alt çene, arka braketin dolaylı bağlanmasından önce, mikro-aşındırma işleminin yapılması klinik braket bozukluğu riskini önemli oranda azaltmıyor.

 

 

 

 

Geçmiş Deneyimler: Bazı ortodontistler ortodontik braketi yerleştirmek için dolaylı bağlama tekniklerini kullanmaktadırlar. Ancak, özellikle alt çene arka bölgede, dolaylı bağlamanın bağlanma bozukluğu oranı ile ilgili endişeler vardır. Asitle aşındırmadan önce diş yüzeyinin mikro-aşındırması bu alanda dolaylı bağlanmış braketlerin başarı oranını arttıracak mıdır?

 

Amaç: Alt çene küçük azıdişlerin ve ilk azıdişlerin asitle aşındırma işleminden önce mikro-aşındırmaya tabi tutulmasının ortodontik tedavinin ilk 6 ayı boyunca braket bozukluğu riskini azaltıp azaltmayacağını belirlemek.

 

Proje/Katılımcılar: Bu, ortalama 13.7 yaşında 64 hastadan oluşan ileriye yönelik, rastgele hale getirilmiş klinik bir deneydir. Örnekler 2 gruba bölündü. Bütün öznelerde alt çene arka braketi yerleştirildi ve dolaylı bağlama tekniği ile bağlandı. Ancak asitle aşındırmadan önce her hastada diş arkının bir tarafı üzerinde, alüminyum oksit parçacıkları ve mikro-aşındırıcı kullanılarak diş başına 2 saniye süreyle mikro-aşındırıcı uygulandı. Arkların diğer tarafları ise sadece asitle aşındırıldı ve mikro-aşındırıcı kullanılmadı. Daha sonra, braketler ışıkla sabitleştirilmiş sıradan bir kompozit kullanılarak dolaylı yoldan dişlere bağlandı. Ark telleri yerleştirildi ve 6 aya kadar gevşek braket sayısı hesaplandı.

 

Sonuçlar: Başlangıçta yerleştirilen 385 braketin toplam 6 tanesi yerinden çıkmıştır, bu da %1.5’lik başarısızlık oranına karşılık gelmektedir. Mikro-aşındırılan kısma yerleştirilen braketlerden 2 azıdişi braketi yerinden çıkarken, mikro-aşındırılmayan taraftan 4 tane braket yerinden çıkmıştır. Deney ve kontrol bölgeleri arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olmadığı görülmüştür.

 

Sonuç: Alt arka dişlerin asitle aşındırmadan önce mikro-aşındırma ek işlemine tabi tutulmasının dolaylı bağlamayı takip eden ilk 6 ay içindeki braket bozukluğu oranını önemli derecede iyileştirmediği ortaya konmuştur.

 

Makale Bilgileri:

 

Yazar: Miles PG.

Makale adı: Does Microetching of Enamel Reduce Bracket Failure When Indirect Bonding Mandibular Posterior Teeth?

Kaynak: Aust Orthod J 2008;24(May):1-4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.