Dil küçültme ameliyatının etkileri

Büyük dil teşhisinde uzunluk ve alan ölçümleri yararlı olmaktadır. En, yanal sefalometrik ölçüm ile tayin edilemediği için klinik bulguların da kullanılması gerekmektedir.

 

 

 

Amaç: Ameliyatla dil küçültmenin dil boyutu ve pozisyonu üzerindeki etkilerini tespit etmek ve yanal sefalogramlardan alınan ölçümlerle değişiklik miktarını belirlemek.

 

Katılımcılar: Büyük dil teşhisi konulmuş ve dil küçültme ameliyatı olmuş 14 hasta ve normal kapanışa sahip 10 kontrol deneği.

 

Yöntemler: Açık kapanış bozukluğu, dilin diş yapısının ötesine kaçması ve osteotomi sonrasında kötüye gitme dahil olmak üzere görülen klinik bulgular temel alınarak deneklere büyük dil tanısı konmuştu. Bütün deneklere dil hacmini azaltmak amacıyla ameliyat yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrasında yanal sefalometrik röntgen çekildi. Kontrol grubunun ise yanal sefalometrik filmi yalnızca bir kez çekildi. Yanal sefalogramlar dil uzunluğunu, yüksekliğini ve alanını ölçmek amacıyla kullanıldı.

 

Sonuçlar: Dil uzunluğu ameliyat sonrasında küçülmüştür. Dil yüksekliğinde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Ameliyattan sonra dil alanı ağız boşluğuna göre önemli oranda azalmıştır.

 

Makale Bilgileri:

 

Yazar: Ueyama Y. Mano T

Makale adı: Effects of surgical reduction of the tongu

Kaynak: Br J Oral Maxillofac Surg 1999; 37 (December): 490-495

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.