Ark teli bağlaması

Braket bağlamada elastomerik halkalar bağ tellerine kıyasla daha fazla olumsuz periyodontal etkiye sahiptir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Ortodontik tedavi sırasında sağlıklı periyodontal dokunun korunması ortodontistlerin özen gösterdiği bir konudur. Bu nedenle periyodontal doku üzerindeki farklı tiplerde ortodontik tedavilerin veya bağlantı parçalarının etkilerinin anlaşılması önemlidir.

 

Amaç: Bağ teline karşılık elastomerik halka ark teli bağlaması ile ilgili mikrobiyolojik değişiklikleri ve periyodontal durumu değerlendirmek.

 

Katılımcılar: Ortodontik tedavinin başlamasından önce klinik enflamasyon belirtisi göstermeyen 14 tane hasta.

 

Yöntemler: Her hastada diş arkı orta çizgisinin bir tarafında bağlama olarak elastomerik halka, diğer tarafında ise çelik tel kullanıldı. Öznelerin plak indeksi, dişeti kanama indeksi, periodontal sond ile yapılan derinlik incelemesi ve üst çene ikinci küçük azıdişi ve alt çene yan kesici diş biyofilm numuneleri ortodontik tedavinin başlatılmasından önce ve tedaviden 6 ay sonra değerlendirildi.

 

Sonuçlar: Elastomerik halka ile bağlanan dişlerin, çelik bağlama kullanılan dişlere kıyasla, önemli oranda daha yüksek plak indeksi ve dişeti kanaması indeksine sahip olduğu ortaya konmuştur. Elastomerik halka ile bağlanan dişlerde aynı zamanda periyodontal hastalık ile bağlantı olan Tannerella forsythia ve Prevotella nigrescens adındaki 2 mikroorganizma ile istatistiksel olarak daha fazla karşılaşıldığı görülmüştür.

 

Sonuç: Ark tellerinin bağlanmasında, çelik bağlar ile kıyaslandığında elastomerik halkaların periyodontal dokular üzerinde daha fazla olumsuz etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur.

 

Makale Bilgileri:

Yazar: de Souza RA, de Araujo Magnani MBB

Makale adı: Periodontal and Microbiologic Evaluation of 2 Methods of Archwire Ligation: Ligature Wires and Elastomeric Rings.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthod 2008; 134 (October): 506-512.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.