Üst çene genişletme

Bu çalışmada, genişletilmiş iç başlık kavisinin, azıdişleri arasında 2.5 mm eninde artışa neden olurken enine iskelet boyutunda değişiklik yaratmadığı görülmüştür.

 


Geçmiş Deneyimler: Servikal başlığın enlemesine etkisi ile ilgili çalışmaların birçoğu karma diş yapısında yapılmaktadır. Kalıcı diş yapısındaki enine etkiler hakkında çok az şey bilinmektedir.

Amaç: Erken dönem kalıcı diş yapısında, ortodontik tedavi sürecinde genişletilmiş başlık iç kavisinin dental ve iskeletsel etkilerini belirlemek.

Katılımcılar: Deney grubu, Sınıf II hafif kapanış bozukluğu için başlık tedavisi gören ve ortalama 13 yaşında olan 25 tane ergenden oluşuyordu. Yaşları aynı civarda olan ve ortodontik tedavi görmeyen Sınıf I özneleri ise kontrol grubunu oluşturuyordu.


Yöntemler:
Tedaviden önce, başlık tedavisinin sonunda ve sabit araç tedavisinin sonunda diş kalıpları alındı. Kontrol grubunun da kalıpları benzer zamanlarda alındı. Başlık aşamasından önce ve sonra veya benzer zamanda özneleri incelemek ve kontrol etmek amacıyla posteroanterior (PA) sefalogramlar alındı. Diş kalıpları, azıdişleri ve köpekdişleri arası enler dahil olmak üzere, enine diş arkı boyutu ölçümleri yapmak için kullanıldı. PA sefalogramları iskeletsel üst çene enini tayin etmek için kullanıldı.

Müdahaleler: İnceleme grubu, azıdişleri Sınıf 1 olana kadar 6 ila 17 ay arasında servikal başlık taktı. İç kavis her klinik randevusunda 10 mm genişletildi ve bu düzeyde tekrar devreye sokuldu.

Sonuçlar: Başlık aşamasında, inceleme grubunun diş arkı en boyutları arttı. Bu artışın köpekdişlerinde 1 mm civarında ve azıdişlerindeyse 2.5 mm civarında olduğu görüldü. İskeletsel üst çene eninde, iç kavisin genişletilmesi sonucu oluşan ölçülebilir bir artış gözlenmedi. Başlık aşamasında görülen diş arkı enindeki artışlar, sabit tedavi kullanımı döneminde de korundu.

Sonuç: Erken dönem kalıcı diş yapısında, servikal başlığın iç kavisini genişletmenin diş arkı eninde küçük enlemesine artışa neden olduğu ve üst çene iskeletsel eninde ölçülebilir bir değişiklik oluşmadığı ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Varlik SK, Iscan HN

Makale adı: The Effects of Cervical Headgear With an Expanded Inner Brow in the Permanenet Dentition

Kaynak: Eur J Orthod 2008;30:425-430.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.