Profil estetik değişikliğini alt çene ilerletme cerrahisi ile değerlendirme

6 dereceye eşit ve daha büyük olan bir ANB açısı, ilerletilmiş profil estetiğinin istenen sonucu vermesi durumunda hastaları alt çene ilerletme cerrahisi ile tedavi etmeye karar verirken temel bir kılavuz olarak kullanılabilmektedir.

 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ortodontistlere ve alt çene ilerletme cerrahisine (MAS) ihtiyaç duyan hastalar için potansiyel profil estetik ilerlemeyi ölçmek üzere oral ve çene cerrahisine faydalı olacak kriterleri veya ilkeleri değerlendirmektir.

Katılımcılar: Bu çalışmaya 2. sınıf 1. dereceden kapanış bozukluğu bulunan ve plastik ameliyatı olmadan MAS (alt çene ilerletme cerrahisi) ve ortodonti ile tedavi edilmiş 34 hasta katılmıştır.

Müdahaleler: Başlangıç ve tedavi sonrası sefalometrik işaretleri ve aralarındaki farkları değerlendirmek üzere tedavi öncesi ve sonrası sefalometrik röntgen filmleri kullanılmıştır. Hastaların siluet profilli tedavi öncesi ve sonrası resimlerine dayanarak yüz çekiciliğini değerlendirmek üzere 7 puanlı bir Likert (skalası) cetveli kullanılmıştır. Başlangıç ve tedavi sonrası işaretler arasındaki korelasyonu ve sefalometrik işaretler ve yüz estetiğindeki değişikliği değerlendirmek üzere Pearson korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Profil siluetler 2 grup tarafından değerlendirilmiştir: ortodonti mesleğinden olanlar ve olmayanlar.

Sonuçlar: Ortodonti mesleğinden olanlar ve olmayanların estetik puanları arasında istatistiksel fark oluşmadığı gözlemlenmiştir. İlk estetik puanı ile estetik puanındaki fark ya da değişiklik arasında güçlü ve olumsuz bir bağ oluştumuştur (Örneğin, başlangıç profili ne kadar az çekici olursa, ilerleme için potansiyel o kadar büyük olur). İlk ANB değeri 6 dereceye eşit ve daha fazla olan hastalar sürekli olarak ortalaması profil estetiğinde %45 oranında ilerleme gösteren cerrahi ile profil ilerlemesi yaşadıkları tespit edilmiştir.

Makale Bilgileri:

Yazar: Shelly AD, Aouthard TE

Makale adı: Evaluation of profile esthetic change with mandibular advancement surgery

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 117 (Ocak): 630-637

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.