Görüntülü cerrahiye uygun CBCT'nin geometrik hassaslığı

CBCT görüntüleri geometrik olarak klasik CT kadar hassas değildir, ancak yine de düşük radyasyon oranı nedeniyle ve 0.5 mm'den az hata ile görüntülü cerrahide iyi bir alternatiftir.

 


Geçmiş Deneyimler: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin (CBCT) düşük radyasyon düzeyi, geometrik hassaslık yeterli olduğunda baş ve boyunda yapılacak görüntülü cerrahi müdahalelerde bu yöntemi klasik CT’ye nazaran daha cazip hale getirmektedir

Amaç: Geometrik açıdan kesin olan fantom kullanılarak CBCT’nin CT’ye kıyasla geometrik hassaslığını ölçmek.

Proje: CBCT makinesinde (NewTom 9000) ve klasik CT makinesinde taranan aynı fantom kullanılarak gerçekleştirilen laboratuar testi.

Yöntemler: Çok sayıda kesişen silindire sahip bir küpten oluşan tümüyle doğru bir fantom oluşturulmuştur. Bu fantom CBCT makinesinde ve klasik CT makinesinde görüntülenmiştir. Her iki makineden elde edilen görüntüleme verileri DICOM formatında saklanmış ve aynı tipte yazılım araçları kullanılarak analiz edilmiştir. Yazılım, silindirlerin kesişmelerini otomatik olarak belirlemiş ve operatör tarafından belirli noktaların belirlenmesinde oluşabilecek yanılmalar bertaraf edilmiştir. Silindir kesişmelerinin yazılım tarafından belirlenen konumu, 2 makinenin hassaslığını belirlemek amacıyla, bilinen geometri ile karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar: Tıbbi CT’nin ortalama hatası 0.17 mm iken bu değerin CBCT’de 0.37 mm olduğu bulunmuştur. CT hatası görüntülenen hacim boyunca sabit kalırken, CBCT hatası hacmin kenarlarına doğru artış göstermiştir.

Sonuç: Her ne kadar CBCT geometrisinin hatası klasik CT’den daha fazla olsa da, bu hatanın 1 mm’nin çok altında olduğu ve bu nedenle baş ve boyunda yapılan görüntülü cerrahi müdahaleler için uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Makale Bilgileri:

Yazar: Eggers G, Klein J

Makale adı: Geometric Accuracy of Digital Volume Tomography and conventional Computed Tomography

Kaynak: Br J Oral Maxillofac Surg 2008; 46 (Aralık):639-644.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.