Seramik Venerler sınırlı indikasyona sahip

Küçük görünen dişlere sahip (ve daha büyük diş isteyen) hastalar çok etkin şekilde ince vener ile tedavi edilebilir. Aynı şekilde, lingual versiyonda dişlere veya “kanca” büyüme gibi kusurlu oluşumlara sahip hastalar bu teknik için uygun adaylardır. Alttaki diş yapısı önemli oranda renk değiştirmemişse, bu ince venerler mevcut dişin renginin iyileştirilmesinde etkin olabilir.

 


Geçmiş Deneyimler: Seramik venerler bir bakıma estetik diş hekimliği ile eşanlamlı hale gelmiştir. 20 yıl önce piyasaya sunulduğundan beri oldukça popüler hale gelmiştir ve çoklu indikasyonda kullanılmaktadır. Genel olarak bu restorasyonlar, hazırlığın çoğu diş minesinde olmak üzere, 0.3 mm’den 1.0 mm’ye kadar diş hazırlığını içermektedir. “İnce” venerler hiç hazırlık gerektirmeden veya çok az hazırlıkla 0.3 mm kalınlığındadır. “İnce” venerin yeniden güç kazanması ile birlikte, hem dental literatürde hem de reklam yazınında uygun indikasyonların gözden geçirilmesi değerli bir çalışma olacaktır.

Amaç: Bu makale, ince venerlerin indikasyonlarının ve kontra-indikasyonlarının öncüler tarafından incelenmesini kapsamaktadır

Yöntemler: Yazar, anestezisiz tedavi olanağı, anestezi yokluğu nedeniyle hasta kabulü ve minimal diş hazırlığı ve geri dönebilirlik potansiyeli dahil olmak üzere hazırlık gerektirmeyen venerlerin avantajlarını incelemektedir. Aynı şekilde yazar, aşırı konturlu görünüm ve nispeten koyu diş yapısını maskeleme yeteneğinin yokluğu dahil olmak üzere bu yaklaşımın dezavantajlarını da incelemektedir.

Sonuçlar: Hazırlık gerektirmeyen veya “ince” venerler genellikle anestezisiz yerleştirilir, diş yapısını koruyucu niteliktedir ve potansiyel olarak geri dönülebilir özelliğe sahiptir (ancak bu arzu edilen bir durum değildir). Önemli sınırlamalar da vardır. Hazırlığın olmaması orijinal dişlerden daha kalın olan restorasyonlara neden olacak ve dolayısıyla “hacimli” görünüm yaratabilecektir. Dişeti kenar konturu genellikle bir yükselti bırakacaktır, bu da estetik bir sorumluluğa ve/veya daha az temizlenebilir bir duruma yol açabilir. Bu ilave kalınlık estetik alanda daha düzgün bir kalınlık yaratmak amacıyla daha fazla sayıda vener gerektirebilir. Bu ilave boyut oklüzyonu etkileyebilir ve çok iyi düşünülmelidir. Bu ince venerler opak görünüme yol açmadan alttaki diş yapısını maskelemekte sınırlı beceriye sahiptir.

Makale Bilgileri:

Yazar: Christensen GJ

Makale adı: Thick or Thin Veneers?

Kaynak: J Am Dent Assoc 2008; 139 (november): 1541-1543

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.