Tek taraflı yarıklarda bebek ortopedisi uygulaması yararlı olmuyor

Bu yazarların bugüne kadar elde ettiği bulgular temel alındığında, tek taraflı yarık damağa sahip çocuklarda çocuk ortopedisinin kullanılmasının bir yararı yoktur.

 


Geçmiş Deneyimler: Yarık dudak ve damak hastalarında estetik sonucu iyileştirmek amacıyla bebek ortopedisi tedavisi teşvik edilmiştir, ancak bu öneriyi destekleyecek çok az kanıt bulunmaktadır .

Amaç: Bebek ortopedisi uygulanan ve uygulanmayan tek taraflı yarık dudak ve damak hastalarında elde edilen estetik sonuçları karşılaştırmak.

Katılımcılar: Tek taraflı yarık dudak ve damak şekil bozukluğuna sahip sütçocuğu dönemindeki 54 özne.

Yöntemler: Özneler Dutchcleft incelemesinin bir parçası olarak doğumlarından itibaren takip edildi. Öznelerin bebek ortopedisi tedavisi olup olmayacağı tesadüfi olarak belirlendi, ancak aksi durumda yarık dudak ekibi tarafından benzer şekilde tedavi edildi. Öznelerin yüz estetiğini tayin etmek için 4 ve 6 yaşlarında alınan yüz fotoğrafları kullanıldı. Fotoğraflar görsel analog gösterge çizelgesi kullanılarak, profesyonel (16 kişi) ve meslekten olmayan (10 kişi) kişilerden oluşan heyet tarafından derecelendirildi. Derece verenlere hem tam yüz görüntüleri hem de sadece ağız, dudak ve burnu gösterecek şekilde kesilmiş görüntüler gösterildi. Bebek ortopedisi tedavisi alan öznelerin estetik puanları bu tedaviyi almayan öznelerin puanı ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Tam yüz görüntüleri kullanıldığında, bebek ortopedisi tedavisi alan bebekler 4 yaşında daha çekici olarak derecelendirilmiş; ancak bu fark 6 yaşında ortadan kalkmıştır. Altı yaşında tam yüz fotoğraflarında gruplar arasında bir fark görülmemiştir. Profesyoneller 6 yaşındaki kesilmiş görüntülerde bebek ortopedisi grubunu daha estetik olarak derecelendirmiştir.

Sonuç: 4 yaşında hem profesyonel hem de meslekten olmayan kişilerin derecelendirmesi temel alındığında, bebek ortopedisi tedavisinin bir miktar avantaj sağladığı, ancak bu avantajın 6 yaşında büyük oranda ortadan kalktığı ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri

Yazar: Bogaarts CAM, Prahl-Andersen B

Makale adı: Effect of Infant Orthopedics on Facial Appearance of Toddlers With Complete Unilateral Cleft Palate Cleft Lip and Palate (Dutchcleft)

Kaynak: Cleft Palate-Craniofacial J 2008;(July): 407-413.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.