Olumsuz tecrübeler gelecekteki gözetimi önleyebilir

Çocuklukta edinilen olumsuz tecrübeler üzerine sonraki olumsuz tecrübeler de eklenince, çocuk yetişkin olduğunda dental açıdan sakat duruma gelir, zira sonuçları çok ağır olabilecek şekilde, ne pahasına olursa olsun diş tedavisinden kaçınırlar.

 


Hastalar diş hekimine karşı endişe duyarak doğmazlar. Kişinin diş tedavisi konusunda korku duymaya meyilli olduğunu gösteren bir DNA veya gen henüz bulunmadı. Bilinen tek şey, bu hastaların çoğunun hayatlarının erken döneminde rahatsız edici, hoş olmayan, hatta acı dolu bir tecrübeyi paylaştıklarıdır. Tipik bir hasta çocukluğunda olumsuz bir tecrübe yaşamıştır. Olumsuz bir tecrübe ise hemen hemen daima bir miktar acı içerir, randevudan önce acı içinde değillerse bile, randevu sırasında veya kesinlikle randevu sonrasında acı duyarlar. Bu olumsuz tecrübe tecrübenin tekrarlanmasına ve gelecekteki diş tedavisine karşı korku duymasına neden olur. Bu olumsuz tecrübenin üzerine bir başka olumsuz tecrübenin eklenmesi ve bu süreç içinde çocuğun artık bir yetişkin olması, bu kişinin dental açıdan sakat olmasına neden olur, zira ne pahasına olursa olsun diş tedavisinden kaçınır ve bu da oldukça ağır sonuçları beraberinde getirir.

Bu hastalar açı içinde olsalar bile ve hatta terleme ve ateş dahil olmak üzere açık enfeksiyon bulguları olsa dahi diş hekimine gitmekten kaçınacaktır. Bu hastalar oldukça zekidir ve sosyal açıdan kabul gören insanlardır, ancak utanma ve sıkılmaya göğüs gerecekler ve gülümsemeleri gereken durumlardan kaçınacaklardır; endişenin öncelik düzeyi o kadar yüksek olacaktır ki, ağız durumları nedeniyle bir tedavi almayı istemeyeceklerdir. Bunu kırıp diş tedavisi olmaya karar verdiklerinde bu durum daha da çok acı çekmelerine neden olacaktır. Bütün bu unsurlar korku, enfeksiyon ve rahatsızlık üçlüsünün tekrarlanmasına yol açacaktır. Uyanık sedasyon sayesinde bu döngüyü kırabilirsiniz. Bu hastalar bir kere randevuda gevşemiş, rahat olduğunu hissettiğinde değişmeye başlar. Diş tedavisini takdir etmeye başlar ve sağlıklı bir ağza sahip olmak ve kendileri gibi kaygılı diğer hastaları size göndermek için, tedaviye devam etme ihtimali yüksektir. Uyanık sedasyon özellikle yüksek derecede korku duyan hastalara yararlı olacak, elinizin altındaki çok güçlü bir araçtır.

Makale Bilgileri

Yazar: Anthony S. Feck

Makale adı: Negative Experiences May Hinder Future Care


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.