Servikal başlık kullanılarak azıdişinde meydana gelen değişiklik

Tek başına servikal başlık kullanıldığında, servikal başlık ve üst çene genişletmeye nazaran, üst çene azıdişlerinde daha fazla distal hareket meydana gelmektedir.

 


Geçmiş Deneyimler: Sınıf II kapanış bozukluğu için servikal başlık (SB) kullanımı klasik bir tedavidir. Sınıf II kapanış bozukluğuna sahip bazı hastalarda, üst çene azıdişleri distal olarak hareket ettirilirken, genişletilmesi gereken üst çene daralması görülmektedir. Bu genişletme palatal genişletici ile yapılabilir. Palatal genişletme SB kullanımından önce gerçekleştirildiğinde, bu sütüral değişiklik girişimi, genişletme olmadan başlık kullanılmasına kıyasla, üst çene azıdişlerinde distal hareketin daha fazla olmasına neden olur mu?

Amaç: Sınıf II kapanış bozukluğu tedavisinde, kalıcı üstçene ilk azıdişlerine uygulandığında, tek başına servikal SB germesi ve hızlı üst çene genişletme ile bağlantılı olarak SB germesini karşılaştırmak.

Katılımcılar/Yöntemler: Sınıf II bölüm I kapanış bozukluğuna sahip 36 hasta değerlendirildi. Deney grubunun bir kısmına, üst çene ilk azıdişleri üzerine yerleştirilen azıdişi bandı kullanılarak tek başına servikal SB uygulandı. Diğer bir kısmında ise ilk olarak 1 hafta boyunca aktivasyon sağlanarak palatal genişletme tedavisi yapıldı; servikal SB ise genişletme gücü devreye girdikten sonra uygulandı. Karşılaştırma için de üçüncü bir grup (kontrol grubu) oluşturuldu. Üst çene azıdişi distal hareketin miktarını belirlemek amacıyla sefalometrik radyografi kullanıldı ve tedavinin başlamasından önce ve tedavi başladıktan 6 ay sonra radyografi çekildi.

Sonuçlar: Her iki tedavi grubunda da üst çene ilk azıdişlerinde distal hareket ve distal devrilme olduğu görülmüştür. Ancak, tek başına SB’nin, palatal genişletme de uygulanan gruba kıyasla, üst çene kalıcı ilk azıdişinde daha fazla distal harekete ve distal devrilmeye neden olduğu ortaya konmuştur.

Sonuç: Sınıf II kapanış bozukluğuna sahip hastalarda servikal SB kullanımından önce yapılan palatal genişletmenin üst çene azıdişlerinde daha fazla distal hareketi teşvik etmediği ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri

Yazar: Farret MM, de Lima MS

Makale adı: Molar Changes With Cervical Headgear Alone or in Combinatiıon.

Kaynak: Angle Orthod 2008;78(september):847-851


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.