Mini-Vida ile sabitleme

Bimaksiler protrüzyon için tedavi gören yetişkinlerde, mini-vida sabitleyicileri, başlığa kıyasla kesici dişlerin geri çekilmesinde ve dikey kontrol sağlamada biraz daha iyi sonuçlar vermektedir.

 


Geçmiş Deneyimler: Mini-vida sabitleyicilerinin, klasik sabitleme tekniklerine kıyasla klinik etkinliğini incelemek için sonuç araştırmalarına gerek duyulmaktadır.

Amaç: Bimaksiler protrüzyon için mini-vida sabitleyicileri kullanılarak tedavi edilen hastaların tedavi sonuçlarını, başlık ile sabitleme kullanılarak tedavi edilen hastaların sonuçları ile karşılaştırmak.

Katılımcılar: Tedavi olarak 4 küçük azıdişinin çekilmesini gerektiren bimaksiler protrüzyon teşhisi konmuş, yaşları 18 ila 22 arasında değişen 30 denek.

Yöntemler: Katılımcılar tesadüfi olarak mini-vida implant sabitleme grubuna veya başlık ile sabitleme grubuna dahil edildi. Tedavi sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, tedaviden önce ve sonra yanal sefalometrik filmleri alındı. Bütün denekler McLaughlin-Bennett-Trevisi (MBT) cihazı kullanılarak, benzer şekilde tedavi edildi. Aradaki tek fark kullanılan sabitleme kaynağıydı (başlık veya mini-vida). Başlık grubunda arka kafa çekme başlığı ve Sınıf III lastik bandı kullanıldı. Mini-vida grubunda 4 tane mini-vida üst çenede ilk azıdişlerinin önüne ve alt çenede ilk azıdişlerinin arkasına (her çeyrekte bir tane) yerleştirildi. Ön dişlerin geri çekilmesi için, yerleştirmeden hemen sonra mini-vidalar 100 g. helezonik yay ile yüklendi.

Sonuçlar: Tedaviden önce, gruplar arasında sefalometrik değişkenlerin hiçbirinde istatistiksel önemi olan bir fark bulunmuyordu. 2 teknik arasında tedavi süresi açısından bir fark görülmedi. Tedaviden sonra, mini-vida grubunda, başlık grubuna kıyasla daha fazla kesici diş geri çekilmesi ve kesici dişler arasında da yüksek bir açı olduğu belirlendi. Başlık grubu ile karşılaştırıldığında, mini-vida grubunda tedavi süresince daha az saat yönünde dönme olduğu görüldü, bu da mini-vidaların daha iyi dikey kontrol sağladığını göstermekteydi.

Sonuç: Genç yetişkinlerde mini-vidaların bimaksiler protrüzyon tedavisi için çok etkili bir sabitleme aracı olduğu ve kesici dişlerin geri çekilmesinde ve dikey kontrol açısından başlığa kıyasla daha etkin olduğu ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri

Yazar: Asscherickx K, Vande Vannet B

Makale adı: Success Rate of Miniscrews Relative to Their Position to Adjacent Roots

Kaynak: Eur J Orthod 2008;30(August):330-335.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.