Mini-implantlar mutlak bir sabitleme sağlayabilir

Mini-implantlar ön dişlerin geri çekilmesinde mutlak sabitleme sağlayabilir.

 


Geçmiş Deneyimler: Birçok ortodonti hastasında uygun sabitlemenin sağlanması tedavinin başarısında kritik öneme sahiptir. Mini-implantlar hastanın işbirliği yapmasına gerek kalmadan sabitlemeyi sağlayabilir, ancak sabitleme sağlayan diğer klasik yöntemlerden daha verimli midir

Amaç: Bialveolar diş çıkıntısına sahip hastalarda ön dişlerin topluca geri çekilmesinde sabitleme sağlamak için mini-implant kullanımının etkinliğini değerlendirmek.

Katılımcılar: Bialveolar diş çıkıntısına sahip 40 hasta.

Yöntemler: Özneler tesadüfi olarak 2 gruba bölündü. 1. grupta, her arkta ikinci küçük azıdişi ile ilk azıdişi kökleri arasına 4 tane mini-implant vida yerleştirildi, bunlar ön dişlerin topluca geri çekilmesi için gerekli sabitlemeyi sağladı. 2. grupta ise ön dişleri geri çekmek için klasik sabitleme yöntemleri kullanıldı. Geri çekmeden önce ve boşluk kapatmadan sonra, oluşan değişiklikleri değerlendirmek amacıyla yanal sefalometrik radyografiler kullanıldı.

Sonuçlar: Mini-implant vidalarının, ön dişlerin geri çekilmesinde mutlak sabitleme sağladığı görüldü. Üst çene azıdişlerinde distal hareket ve net araya girme gözlendi, benzer sonuçlar altçene azıdişleri için de geçerliydi. 2. grupta ise hem dikey hem de yatay yönde önemli miktarda sabitleme kaybı belirlendi.

Sonuç: Mini-implant vidaların, ön dişlerin geri çekilmesinde mutlak sabitleme sağlayabileceği ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Upadhyay M, Yadav S

Makale adı: Treatment Effects of Mini-Implants for En-Masse Retraction of Anterior Teeth in Bialveolar Dental Protrusion Patients: A Randomized Conrolled Trial

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 134(July): 18-29


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.