SEP ile bağlanan braketlerin altında mikro-sızıntı oluşmaktadır

Klasik fosforik asit bağlama sistemleri, yapıştırıcı ile diş minesi yüzeyi arasında önemli oranda mikro-sızıntıya neden olan kendi kendine aşındırmalı primerlerle karşılaştırıldığında, minimum mikro-sızıntı üretmektedir.

 

 

Geçmiş Deneyimler: Geçmişte, diş minesi yüzeyini aşındırmak için klasik fosforik asit kullanımını takiben primer yerleştiriliyordu ve daha sonra ortodontik braketi diş minesi yüzeyine sabitlemek için yapıştırıcı kullanılıyordu. Son birkaç yıl içinde, kendi kendine aşındırmalı primerler (SEP) popüler hale geldi; bunlar bağlama işlemindeki adımlardan bir tanesinin elimine edilmesini sağlamaktadır. SEP ile üretilen bağ gücünün yeterli olduğu görülmüştür, ancak SEP kullanıldığında yapıştırıcı ile diş yüzeyi arasındaki olası mikro-sızıntının durumu nedir?

Amaç: Laboratuar ortamında, SEP kullanımından sonra, klasik asitle aşındırma sistemine kıyasla, oklüzal ve dişeti bölgelerinde diş minesi ile yapıştırıcı arasında ortodontik braketin neden olduğu mikro-sızıntıyı karşılaştırmak.

Yöntem: Küçük azıdişleri her biri 15 dişten oluşan 4 gruba bölündü. 1. ve 3. grupta, metal veya seramik braketi dişlere bağlamak için klasik asitle aşındırmalı bağlama tekniği kullanıldı. 2. ve 4. gruplarda ise sırasıyla metal veya seramik braketi dişe bağlamak için SEP kullanıldı. Mikro-sızıntının oluşup oluşmadığını belirlemek için, dişler boya içeren bir sıvı içine yerleştirildi. 24 saatin sonunda, mikro-sızıntının oluşup oluşmadığını tespit etmek amacıyla, dişler uzunlamasına kesimlendirildi.

Sonuçlar: İlk olarak, klasik asitle aşındırma sistemi kullanıldığında çok az mikro-sızıntı oluştuğu görüldü. SEP kullanımında ise önemli oranda daha fazla mikro-sızıntı gözlendi. Bütün gruplarda dişetine kıyasla, oklüzal yüzeylerde daha fazla mikro-sızıntının oluştuğu belirlendi. SEP kullanımında metal braketlere kıyasla, seramik braketlerin altında daha az mikro-sızıntı gözlendi. Son olarak, en fazla mikro-sızıntının yapıştırıcı ile diş arasında oluştuğu görüldü.

Sonuç: SEP kullanımının, esas olarak braketin dişeti tarafında, yapıştırıcı ile diş yüzeyi arasında, daha fazla mikro-sızıntıya neden olduğu ortaya konmuştur.

Makale Bilgileri:

Yazar: Uysal T, Ulker M

Makale adı: Microleakage Under Metallic and Ceramic Brackets Bonded With Orthodontic Slef Etching Primer Systems

Kaynak: Angle Orthod 2008; 78(Kasım):1089-1094.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.