Gender Is Biggest Genetic Contribution for Developing TMD, Orofacial Pain
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 03.06.2014
Take-Home Pearl: The most important factors that determine whether a person will have a long-term problem with TMJ disorders caused by arthritis or musculoskele...
 
Baştan Sona Aynı Seviyede Sürdürülen Florür Açığa Çıkarma Sistemi –Daha Fazla Araştırmaya İhtiyaç Duyulmaktadır
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 07.01.2014
Genel Bilgiler: Laboratuar solüsyonu içerisinde dişi apareye, ark teline veya diğer bir dişe bağlamak için ortodontide kullanılan elastomerik tele florür uygula...
 
Ortodontik Sonuçların Stabilitesi Uzun Vadede Memnuniyet Getirmektedir
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 06.01.2014
Genel Bilgiler: Apareyin kaldırılmasının beş yıl sonrasındaki uzun vadede hasta memnuniyeti ortodontik sonucun stabilitesine dayalıdır.
 
Şiddetli TMJ Dejeneratif Değişimlerin Tedavisinde Total ya da Kısmi Eklem Değişimi
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 28.09.2013
Genel Bilgiler: Rapor edilen ağrı düzeyleri temporomandibular eklem değişimin 1 ay ardından önemli oranda azaltılabilmektedir ve de bir yıllık takip periyodu sü...
 
Mandibular Kondilin Fossa İçindeki Pozisyonunun Varyansı Normal Görünmektedir
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 23.09.2013
Genel Bilgiler: Sınıf I oklüzyona sahip hastalarda mandibular kondil fossa içerisinde genellikle anterior yönde pozisyonlanmaktadır.
 
Ortodonti Tedavisi Süresince Maksiler Kesici Dişler Üzerinde Beyaz Lekeli Lezyonların Sayısı Artmaktadır
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 07.09.2013
Genel Bilgiler: Kapsamlı bir ortodonti tedavisine maruz kalan hastalarda, tedavi boyunca üst çene kesici dişlerindeki beyaz lekeli lezyonlar artış göstermektedi...
 
Yarık Damak ve Dudak Hastalarında Kısa Yumuşak Damakların Varlığı, Velofaringeal Yetmezliğe Maruz Kalan Hastalar Arasında Yüksek Oranda Yaygınlık Göstermektedir
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 04.05.2012
Genel Bilgiler: Kısa yumuşak damakların varlığı, yarık dudak ve damak hastalarında Le Fort I kemik ameliyatını takiben meydana gelebilecek velofaringeal yetmezl...
 
Ciddi Kök Rezorbsiyonlarının Yaygınlığı Ektopik Maksiler Köpek Dişleri İle İlişkili Olmaktadır
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 21.04.2012
Genel Bilgiler: Ektopik maksiler köpek dişlerinin %17,7’ sinde şiddetli kök rezorbsiyonları ile karşılaşılmıştır, daha sıklıkla ise bukkal köpek dişlerind...
 
OrthoCAD vs İndirekt Ortodontik Braket Yerleştirimi -Hangisi Daha Başarılı?
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 17.04.2012
Genel Bilgiler: Uygun braket pozisyonunun belirlenmesinde, braket yerleştirimi için kullanılan OrthoCAD sistemi bir indirekt metoda göre daha kesin ya da güveni...
 
Ektopik Süren Köpek Dişlerinin, Üst Çene Kesici Diş Kök Rezorbsiyonu Üzerinde Uzun Vadedeki Etkisi
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 07.04.2012
Genel Bilgiler: Köpek dişlerinin ektopik sürmesi sebebi ile ortaya çıkan maksiler kesici diş kökü rezorbsiyonu genellikle maksiler köpek dişi etkilenen dişten u...
 


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.