Derin Örtülü Kapanışın Düzeltilmesi için Uygulanan 2-Aşamalı Tedavi 1-Aşamalı Tedaviden Daha Efektif Olmayabilir
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 22.04.2013
Genel Bilgiler: Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde elde edildiği üzere mini-implant çevrelerindeki kemiğin iyileşmesi üzerinde bifosfonatların minör etkileri...
 
Mini-İmplant Çevrelerinin İyileşmesi Üzerinde Bifosfonatların Etkisi
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 22.04.2013
Genel Bilgiler: Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde elde edildiği üzere mini-implant çevrelerindeki kemiğin iyileşmesi üzerinde bifosfonatların minör etkileri...
 
İskeletsel Sabitleme, Maksiler Protraksiyonun Etkililiğini Arttırabilmektedir
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 18.04.2013
Geçmiş Deneyimler: Mini-dental plate’ler ile iskeletsel sabitleme, etkili bir maksiler protraksiyon için gereken zamanı azaltabilmektedir.
 
Kâr-Maliyet Analizlerini Gerçekleştirmek Çalışmalarınızla İlişkili Yatırım Kararları Vermenizde Size Yardımcı Olabilir
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 19.05.2012
Genel Bilgiler: Spesifik sorular sormak çalışmalarınızdaki yatırımların duygusal etkilerini azaltmada yardımcı olabilir.
 
Sıkışmış Üçüncü Azı Dişlerinin Çekimi ve İlişkili Faktörler
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 08.05.2012
Genel Bilgiler: Sıkışmış üçüncü azı dişlerinin cerrahi yolla alınmasına dair verilen kararlar dişler arasındaki dengelere, gelecekte bu dişlerin problem yaratıp...
 
Sıkışmış Üst Çene Üçüncü Azı Dişlerinin Çekilmesinin Ardından Oluşan Periodontal Problemlerin Yaygınlığı
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 07.05.2012
Genel Bilgiler: Maksiler ikinci azı dişlerine distal periodontal defektler, sıkışmış üçüncü azı dişlerinin çekilmesinin ardından ilerleme eğiliminde olmaktadır.
 
Yarık Hastalarında İskeletsel Gelişim
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 05.05.2012
Genel Bilgiler: Tek taraflı yarık dudak ve damak hastaları daha gelişmiş bir iskeletsel olgunlaşmaya sahip olma eğilimindedirler, ancak cinsiyet farklılıkları b...
 
Perioperatif Antibiyotikler İmplant Başarısızlıklarını Azaltabilmektedir
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 21.04.2012
Genel Bilgiler: Perioperatif (ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemlerin tamamını kapsayan süreç ) antibiyotiklerin tek bir dozu, dental implantların başarıs...
 
Ortodontistler, Kanıta-Dayalı Uygulamalar Konusunda Pozitif Düşüncelere Sahip Olmaktadır, Ancak...
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 18.04.2012
Genel Bilgiler: Aslında sistematik taramalar çelişkili sonuçlar ile ilişkili belirsizlikleri ortaya çıkarabilecek potansiyele sahiptir ve kanıta dayalı yaklaşım...
 
Ortodonti Tedavisi Sonrasında Misvak Çubuklarının Kullanımıyla Beyaz Lekeli Lezyonların Varlığı Azaltılabilir
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 12.04.2012
Genel Bilgiler: Florür içeren misvak çubukları hastalar tarafından su gerektirmeksizin beyaz lekeli lezyonları azaltmak üzere kullanılabilir.
 


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.