Sıkışmış Üçüncü Azı Dişlerinin Çekimi ve İlişkili Faktörler
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 08.05.2012
Genel Bilgiler: Sıkışmış üçüncü azı dişlerinin cerrahi yolla alınmasına dair verilen kararlar dişler arasındaki dengelere, gelecekte bu dişlerin problem yaratıp...
 
Sıkışmış Üst Çene Üçüncü Azı Dişlerinin Çekilmesinin Ardından Oluşan Periodontal Problemlerin Yaygınlığı
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 07.05.2012
Genel Bilgiler: Maksiler ikinci azı dişlerine distal periodontal defektler, sıkışmış üçüncü azı dişlerinin çekilmesinin ardından ilerleme eğiliminde olmaktadır.
 
Yarık Hastalarında İskeletsel Gelişim
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 05.05.2012
Genel Bilgiler: Tek taraflı yarık dudak ve damak hastaları daha gelişmiş bir iskeletsel olgunlaşmaya sahip olma eğilimindedirler, ancak cinsiyet farklılıkları b...
 
Yarık Damak ve Dudak Hastalarında Kısa Yumuşak Damakların Varlığı, Velofaringeal Yetmezliğe Maruz Kalan Hastalar Arasında Yüksek Oranda Yaygınlık Göstermektedir
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 04.05.2012
Genel Bilgiler: Kısa yumuşak damakların varlığı, yarık dudak ve damak hastalarında Le Fort I kemik ameliyatını takiben meydana gelebilecek velofaringeal yetmezl...
 
Ciddi Kök Rezorbsiyonlarının Yaygınlığı Ektopik Maksiler Köpek Dişleri İle İlişkili Olmaktadır
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 21.04.2012
Genel Bilgiler: Ektopik maksiler köpek dişlerinin %17,7’ sinde şiddetli kök rezorbsiyonları ile karşılaşılmıştır, daha sıklıkla ise bukkal köpek dişlerind...
 
Perioperatif Antibiyotikler İmplant Başarısızlıklarını Azaltabilmektedir
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 21.04.2012
Genel Bilgiler: Perioperatif (ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemlerin tamamını kapsayan süreç ) antibiyotiklerin tek bir dozu, dental implantların başarıs...
 
Ortodontistler, Kanıta-Dayalı Uygulamalar Konusunda Pozitif Düşüncelere Sahip Olmaktadır, Ancak...
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 18.04.2012
Genel Bilgiler: Aslında sistematik taramalar çelişkili sonuçlar ile ilişkili belirsizlikleri ortaya çıkarabilecek potansiyele sahiptir ve kanıta dayalı yaklaşım...
 
OrthoCAD vs İndirekt Ortodontik Braket Yerleştirimi -Hangisi Daha Başarılı?
Kategori: Bilimsel Makaleler
Tarih: 17.04.2012
Genel Bilgiler: Uygun braket pozisyonunun belirlenmesinde, braket yerleştirimi için kullanılan OrthoCAD sistemi bir indirekt metoda göre daha kesin ya da güveni...
 
Ortodonti Tedavisi Sonrasında Misvak Çubuklarının Kullanımıyla Beyaz Lekeli Lezyonların Varlığı Azaltılabilir
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 12.04.2012
Genel Bilgiler: Florür içeren misvak çubukları hastalar tarafından su gerektirmeksizin beyaz lekeli lezyonları azaltmak üzere kullanılabilir.
 
Uzun Süredir Uygulamalarınızda Yer Alan Bir Çalışanınızı Kaybetmeniz Kaosa Neden Olabilir
Kategori: Genel Makaleler
Tarih: 12.04.2012
Genel Bilgiler: Yerinde ele alınan ve iyi dokümanlandırılan bir sisteme sahip olmak uzun süreden beri ekibinizde yer alan bir çalışanın kaybından doğacak proble...
 


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.